-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje nieudostępnione w BIP 

data publikacji: 07-03-2017 | 14:05
data ostatniej modyfikacji: 07-03-2017 | 15:00
data wytworzenia dokumentu: 07-03-2017
wytworzył: Katarzyna Knych
wprowadził: Katarzyna Knych
udostępnił: Katarzyna Knych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek (przykładowy wzór wniosku do pobrania poniżej).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

Urząd Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie

 

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Odmowa udostępnienia następuje również w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Urząd Gminy w Złotnikach kujawskich ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.

W takim wypadku wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofa wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://www.bip.ires.pl/gfx/ape/files/Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia...doc

Liczba odwiedzin: 165716
Realizacja: Ideo