-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OCHRONA ŚRODOWISKA 

data publikacji: 15-11-2012 | 08:12
data ostatniej modyfikacji: 22-10-2019 | 10:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnętrznej na dz. nr 259 w Gniewkówcu
22 października 2019

Obwieszczenie o uchyleniu przez SKO w Bydgoszczy decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni obornika w systemie otwartym na dz. nr 127/5, obręb Bronimierz".
15 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej na odcinku Rucewko - Jordanowo
09 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej w Palczynie
09 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej Będzitowo - Pęchowo
30 września 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa studni głębinowej na dz. nr 201, obręb Złotniki Kujawskie"
26 września 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
26 września 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie dotyczące decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa chlewni tuczników wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszący
26 września 2019

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Gniewkówiec"
20 września 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW na działkach nr ewid. 250 i 337 obręb Gniewkówiec, gm. Złotniki Kujawskie"
17 września 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 130 obręb Gniewkówiec, gm. Złotniki Kujawskie"
06 września 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu na Karczówkę
02 września 2019

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa ulicy Średniej w Tucznie"
14 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi w Niszczewicach"
09 sierpnia 2019

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa ulicy Średniej w Tucznie.
08 sierpnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"Budowie kompostowni obornika w systemie otwartym na działce nr ewid. 127/5 obręb Bronimierz, gm. Złotniki Kujawskie"
31 lipca 2019

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 250 i 337 obręb Gniewkówiec"
30 lipca 2019

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 250 i 337 obręb Gniewkówiec"
30 lipca 2019

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 250 i 337 obręb Gniewkówiec"
30 lipca 2019

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 130 obręb Gniewkówiec"
30 lipca 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [14]
Liczba odwiedzin: 165716
Realizacja: Ideo