-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Dane podstawowe 

URZĄD 
data publikacji: 26-03-2007 | 11:56
data ostatniej modyfikacji: 06-08-2019 | 10:05

 

Urząd Gminy

ADRES KONTAKTOWY:

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie

tel: centrala (0-52) 351-71-60

fax: (0-52) 351-71-60 wew. 51

Adres e-mail: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

Kierownictwo urzędu: 

Witold Cybulski 
Stanowisko: Wójt Gminy
Nr pokoju: 27
Telefon: (52) 351-75-13; (52) 351-71-60 wew. 33

kom. 605 610 844 

Agnieszka Giersz
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Nr pokoju: 27
Telefon: (52) 351-75-35; (52) 351-71-60 wew. 48

kom. 793 900 454

e-mail: a.giersz@zlotnikikujawskie.pl 

Ewa Czyżewska 
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Nr pokoju: 23
Telefon: (52) 351-75-31; (52) 351-71-60 wew. 44

kom. 881 326 725

e-mail: ug@zlotnikikuj.cc.pl 

Grzegorz Weber

Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Złotniki Kujawskie
Nr pokoju: 29
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 50
 

Komórki organizacyjne:

Samodzielne stanowiska:

Stanowisko: Zastępca kierownika USC
Nr pokoju: 5
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 47

kom. 881 326 670

e-mail: a.wieczorek@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,

spraw obronnych i archiwum

Nr pokoju: 29

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 34

e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. promocji Gminy i kultury

Nr pokoju: 20

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 52

e-mai: promocja@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. obsługi sekretariatu oraz kadr

Nr pokoju: 27

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 60

kom. 793 900 454

e-mail: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. obsługi Rady Gminy

Nr pokoju: 29

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 50

kom. 881 326 912

e-mail: m.lewandowska@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. działalności gospodarczej, rolnictwa, rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr pokoju: 2

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 40

kom. 881 326 922

e-mail: j.gwizdala@zlotnikikujawskie.pl

 Stanowisko: Radca prawny

Nr pokoju: 29

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 34

Stanowisko: przedstawiciel ODR Minikowo

Nr pokoju: 2

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 40  

Referat finansowo-księgowy:

Stanowiska: Księgowość
Nr pokoju: 24
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 36 i 14

kom. 881 326 593

e-mail: a.czyzewska@zlotnikikujawskie.pl

j.fudali@zlotnikikujawskie.pl

a.kowalska@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowiska: ds. wymiaru podatków,

ds. księgowości podatkowej
Nr pokoju: 25
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 37

kom. 881 326 749

e-mail: podatki@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. rozliczeń podatku VAT

Nr pokoju: 21

telefon: (52) 351-71-60 wew. 53

e-mail: m.wozniak@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 Nr pokoju: 22

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 32

e-mail: ksiegowosc@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: Kasjer
Nr pokoju: 13
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 41

 

 Referat ds. inwestycji, infrastruktury i zamówień publicznych: 

Stanowisko: kierownik referatu ds. inwestycji, infrastruktury

i zamówień publicznych

Nr pokoju: 11

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 38

kom. 881 326 492

e-mail: a.taflinska@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: ds. budownictwa

Nr pokoju: 11
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 39

kom. 881 326 733

e-mail: budownictwo@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: ds. zamówień publicznych

Nr pokoju: 11
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 10

kom. 881 326 733

e-mail: m.kolber@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju: 11
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 61

kom. 881 326 492

e-mail: gospodarkaodpadami@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej
Nr pokoju: 4
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 56

kom. 881 326 670

e-mail: m.pietrzak@zlotnikikujawskie.pl 

Stanowisko: ds. zamówień publicznych i pozyskiwania

środków zewnętrznych

Nr pokoju: 2

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 16

kom. 881 326 922 

e-mail: k.mazur@zlotnikikujawskie.pl

Stanowisko: ds. ochrony środowiska i dróg

Nr pokoju: 28

Telefon: (52) 351-71-60  wew. 31

kom. 605 610 866 

e-mail: m.grabowska@zlotnikikujawskie.pl

Wydział Oświaty: 

Telefon: 793 900 646

e-mail: j.szczesiak@zlotnikikujawskie.pl 

Kierownik wydziału oświaty

Telefon: 531 244 574

e-mail: m.twarowska@zlotnikikujawskie.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

strona Internetowa: http://www.zlotnikikuj.naszops.pl/ 

e-mail: gops-zlotniki@wp.pl

Stanowisko:  Kierownik GOPS
Nr pokoju: 8
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 42

kom. 881 326 963

Stanowisko:  Główny Księgowy
Nr pokoju: 6

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 55

kom. 881 326 963

Stanowisko:  Pracownicy Socjalni
Nr pokoju: 1
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 46 i 49

kom. 881 326 963

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Nr pokoju: 9
Telefon: (52) 351-71-60 wew. 45

kom. 881 326 963

Stanowisko: pracownik socjalny

pracownik 500+ 

Nr pokoju: 7

Telefon: (52) 351-71-60 wew. 30

kom. 881 326 963

 

 

Liczba odwiedzin: 160575
Realizacja: Ideo