-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 12-04-2007 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 05-11-2019 | 13:17
ogłoszenie o zmianie właściwości miejscowej w podatku od towarów i usług
29 grudnia 2015

Publikacja projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie- wyłożenie
03 grudnia 2015

Linia 400 kV

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26 listopada 2015

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Złotnikach Kujawskich
02 października 2015

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Złotniki Kujawskie na 2016 rok
29 września 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przystąpieniu do sporządzenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14 września 2015

Dotycy Uchwały Nr: 1. Uchwały Nr XXVI/197.2013 z dnia 15 stycznia 2013r. 2. Uchwały Nr XLV/345/2014 z dnia 4 listopada 2014r. 3. Uchwały Nr III/20/2015 z dnia 17 lutego 2015r. 4. Uchwały Nr XLV/346/2014 z dnia 4 listopada 2014r. 5. Uchwały Nr XL

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskie II
31 sierpnia 2015

Dot. uchwały: Nr XXXII/241/2013 z dnia 20.09.2013 r. i Nr XLV/344/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 września do 31 lipca 2016 r
28 sierpnia 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
18 czerwca 2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części ob. geod. Helenowo, Mierzwin,Niszczewice, Złotniki kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
08 czerwca 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o udostępnieniu inform. środowiskowej informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gm.Złotniki Kujawskie gminy Złotniki Kujawskie
08 czerwca 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie zgodnie z art.39.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku informując o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
01 czerwca 2015

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
15 maja 2015

Kandydaci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu nr 57 gmina Złotniki Kujawskie
15 maja 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie informujące o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskie
12 maja 2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskie
12 maja 2015

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie uchwały nr V/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmi

Wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej dyżur komisji
07 maja 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotniki Kujawskie z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
06 maja 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w 2015 r.
12 marca 2015

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych - wskazanie osób do komisji konkursowej 2015
23 lutego 2015

[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 160306
Realizacja: Ideo