-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 12-04-2007 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 05-11-2019 | 13:17
konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. Konsultacje projektu uchwały dot. warunków i trybu finansowania sportu
21 października 2016

Informacja o modernizacji drogi gminnej w m. Dąbrówka Kujawska - Krążkowo
22 września 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Złotniki Kujawskie wraz z prognozą UG
26 sierpnia 2016

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego linia 400 kV Karty od nr 1 do nr 5b
24 sierpnia 2016

Projekt MPZP 400 kV Prognoza oddziaływania na środowisko i załączniki gm.Złotniki Kujawskie - wyłożenie
23 sierpnia 2016

Obwieszczenie RDOŚ 18.08.2016
22 sierpnia 2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - linia 400 kV
09 sierpnia 2016

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewk

Obwieszczenie RDOŚ Bydgoszcz 20.07.2016 r
20 lipca 2016

Informacja o modernizacji drogi gminnej w m.Dąbrówka Kujawska - Krążkowo o długości 1,64 km.
15 lipca 2016

Bwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy z dn. 30.06.2016
01 lipca 2016

Decyzja lokalizacji celu publicznego, kanalizacja Palczyn
14 czerwca 2016

Decyzja lokalizacji celu publicznego, kanalizacja Tarkowo Górne
14 czerwca 2016

Decyzja lokalizacji celu publicznego, kanalizacja Rucewko, Rucewo
14 czerwca 2016

Ogłoszenie w sprawie zapoznania się z zaprojektowanymi wjadami na posesje przy ul.Lipowej,Brzozowej,Akacjowej,Wierzbowej i Klonowej w Złotnikach Kujawskich
25 kwietnia 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotniki Kujawskie z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
22 kwietnia 2016

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
21 marca 2016

wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
18 marca 2016

ogłoszenie o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
26 lutego 2016

wskazanie osób do komisji konkursowej powoływanej dla zaopiniowania ofert dot. wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej
05 lutego 2016

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
02 lutego 2016

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 160307
Realizacja: Ideo