-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 12-04-2007 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 05-11-2019 | 13:17
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.10.2017.MLi.12
28 lutego 2018

Informacja - komisja konkursowa dla opiniowania ofert złożonych w konkursie na wyk. zad. publ. w zakr. wspier. i upowszechniania kult. fizycznej w 2018 r.
28 lutego 2018

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Białoruś MTZ 82 z kabiną i ładowaczem czołowym Taurus – 8.
28 lutego 2018

Zarządzenie nr 0050-306/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Złotniki Kujawskie na 2018 r.
19 lutego 2018

Zarządzenie nr 0050-305/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
19 lutego 2018

Podstawowa kwota dotacji na 2018 r.
05 lutego 2018

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki Mikrus 12 AH
22 stycznia 2018

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Białoruś MTZ 82 z przyczepą i ładowaczem czołowym Taurus – 8
22 stycznia 2018

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C360 z kabiną
22 stycznia 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustal. lokal. inwest. celu publ. - przebudowa drogi gminnej Będzitówek-Będzitowo na dz. nr ew. 44,45/1,48
29 listopada 2017

Zawiadomienie GDOŚ - linia 400 kV
28 listopada 2017

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017, nr WIR.I.7840.7.11.2017.AP
22 listopada 2017

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 17 listopada 2017 r
22 listopada 2017

podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. decyzji Nr 114/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie obejmującej zadanie pn.: "Budowa dwutor

Zaktualizowana kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2017
09 listopada 2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki Kujawskie na dz. nr ew. 131/3, 106/9, 175/3, 185, 175/1, 175/6, 175/4, 175/7 położonej w obrębie Złotniki kujawskie gm. Złotniki Kujawskie
07 listopada 2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuczno przy ul. Inowrocławskiej dz. nr 154,205, 55,71/1, 71/10,71/11, 71/12, 71/13, 371/3, 371/4, 371/7, 371/8, 71/6 położonej w obrębie Tuczno Gm. Złotniki Kuj.
07 listopada 2017

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r. dot. linii elektroenergetycznej 400 kV Pątnów-Jasieniec-Grudziądz etap III
23 października 2017

Konsultacje programu i projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
11 października 2017

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
21 sierpnia 2017

Sprawozdanie dot. rocznego programu współpracy gminy Złotniki Kujawskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
08 czerwca 2017

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 160309
Realizacja: Ideo