-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 12-04-2007 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 05-11-2019 | 13:17
Podstawowa kwota dotacji w 2019 roku
17 stycznia 2019

Sprawozdanie dot. rocznego programu współpracy gminy Złotniki Kujawskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
17 stycznia 2019

Zawiadomienie w sprawie opłaty adiacenckiej oraz ustalenia wysokości stawki procentowej
02 stycznia 2019

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
20 listopada 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu ś/c w m. Tuczno
14 listopada 2018

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie przeznaczonych do sprzedaży-Tuczno, ul. Średnia
09 listopada 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przyjęciu uchwały nr XLVII/366/2018 Niszczewice
26 października 2018

Podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie uchwały nr XLVII/366/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Niszczewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przyjęciu uchwały nr XLVII/365/2018 Pęchowo
26 października 2018

Podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie uchwały Nr XLVII/365/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Pęchowo, dla którego przeprowadz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiski w rejonie miejscowości Będzitowo gm.Złotniki Kujawskie
01 października 2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiski w rejonie miejscowości Gniewkówiec gm.Złotniki Kujawskie
01 października 2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiski w rejonie miejscowości Tuczno gm.Złotniki Kujawskie
01 października 2018

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji gazowej red.-pom. w m. Tuczno
27 sierpnia 2018

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na odwodnieniu ulicy Słonecznej w Tucznie
18 czerwca 2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiski obejmującego teren sportu i rekreacji w miejscowości Pęchowo działki nr ew. 20/8 i 28/3
15 maja 2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiski w rejonie miejscowości Niszczewice
15 maja 2018

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018
09 maja 2018

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Złotniki Kujawskie w 2018 r.
29 marca 2018

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
29 marca 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2018 roku
13 marca 2018

Info. o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Rucewo dz. nr 79/30
07 marca 2018

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 160306
Realizacja: Ideo