-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 12-04-2007 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 21-11-2019 | 08:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Będzitowo - Będzitówek etap II
26 lipca 2019

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną Dobrogościce
08 lipca 2019

Zawiadomienie o wszczęciu podt. adm. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej - nieruchomośc położna w Złotnikach Kujawskich
13 czerwca 2019

Zawiadomienie o wszczęciu post. adm. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej - nieruchomość położona w Palczynie
13 czerwca 2019

Zawiadomienie w sprawie opłaty adiacenckiej
06 czerwca 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
27 maja 2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przemysłowych
14 maja 2019

Urząd nieczynny
18 kwietnia 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzwin,Niszczewice,Złotniki Kujawskie
18 kwietnia 2019

Sprawozdanie dot. rocznego programu współpracy Gminy Złotniki Kuj. z organizacjami pozarządowymi oraz podm. prowadzącymi działalność pożytku publ. i stowarzyszeniami
15 kwietnia 2019

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku
11 kwietnia 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przyjęciu uchwały VI/29/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Będzitowo
10 kwietnia 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przyjęciu uchwały VI/28/2019 Gniewkówiec z dnia 26 marca 2019 r.
10 kwietnia 2019

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
21 marca 2019

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Złotniki Kujawskie w 2019 r.
21 marca 2019

Informacja - usuwanie wyrobów zawierających azbest - udzielenie dotacji
20 marca 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w rejonie miejscowości Helenowo gm.Złotniki Kujawskie
11 marca 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w rejonie miejscowości Gniewkówiec gm.Złotniki Kujawskie
11 marca 2019

Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego - wprowadzenie ograniczeń i zakazów w eksploatacji instalacji, w kt. nast. spalanie paliw, a także wysłuż. term. konsultacji społecznych dot. projektu
22 lutego 2019

Informacja - komisja konkursowa dla opiniowania ofert złożonych w konkursie na wyk. zad. publ. w zakr. wspier. i upowszechniania kult. fizycznej w 2019 r.
08 lutego 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 160685
Realizacja: Ideo