-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Unia Europejska 

PROMOCJA GMINY 
data publikacji: 05-01-2007 | 10:12
data ostatniej modyfikacji: 10-04-2013 | 14:28
Ogłoszenie o dofinansowaniu projektów: Budowa świetlicy wiejskiej w Gniewkówcu, Zagospodarowanie terenu wokół stawku w Będzitowie wraz z budową boisk i placu zabaw
10 kwietnia 2013

Realizacja projektu Budowa przedszkola 5 - oddziałowego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Złotnikach Kujawskich
10 kwietnia 2013

Rozpoczęcie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcu
10 kwietnia 2013

Zakończenie inwestycji 3 projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Budowa placów zabaw w miejscowościach Gniewkówiec, Niszczewice i Lisewo Kościelne
14 września 2012

Rozpoczęcie realizacji projektów: Budowa placu zabaw w miejscowości Gniewkówiec, Budowa placu zabaw w miejscowości Niszczewice, Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Kościelne
25 czerwca 2012

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mierzwinie
25 października 2011

Zakończenie inwestycji pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mierzwinie
22 września 2011

Zakończenie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu wokół OSiR w Złotnikach Kujawskich
18 sierpnia 2011

Zakończenie inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach
18 sierpnia 2011

Rozpoczęcie inwestycji pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mierzwinie
18 sierpnia 2011

Ogłoszenie o zakończeniu realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie
21 czerwca 2011

Informacja o ropoczęciu realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich
21 czerwca 2011

Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mierzwinie
03 czerwca 2011

Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie
28 kwietnia 2011

Rozpoczęcie projektu - modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach
04 stycznia 2011

Zakończenie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niszczewicach"
28 grudnia 2010

Zakończenie inwestycji pn."Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagaspodarowaniem terenu wokół świetlicy w Tarkowie Górnym"
31 sierpnia 2010

Rozpoczęcie inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niszczewicach"
31 sierpnia 2010

Informacja o dofinansowaniu inwestycji w ramach PROW - adaptacja Tarkowo Górne
06 października 2009

Projekt Przedszkole - Rodzina to jedna drużyna - dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17 września 2009

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 160574
Realizacja: Ideo