-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

KONTROLE 

Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 czerwca 2007 r.
12 czerwca 2007

     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy , stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne:

 Kontrola_kompleksowa_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_z dnia_5_czerwca_2007_r..pdf (500.66 Kb)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 160684
Realizacja: Ideo